Mletačka uprava 1420.-1797.

Austrijska uprava 1813.-1918.

Brački narodnjaci i autonomaši

Razvoj hrvatske nacionalne svijesti

“Hrvatski skup”, Pučišća, 1868. godina

Osnivanje prve čitaonice na Braču u Pučišćima

Osnivanje čitaonice u Sutivanu

Osnivanje čitaonice u Nerežišćima

Osnivanje čitaonice u Milni

Osnivanje čitaonice u Supetru

Osnivanje čitaonice u Selcima

Osnivanje čitaonica u Postirima, Povljima i Sumartinu

Osnivanje čitaonice u Bolu

Značaj čitaonica na početku stoljeća