Mletačka uprava 1420.-1797.
Mletačka vladavina obilježena
polaganim gospodarskim i
demografskim usponom otoka.
do jedne od najprosperitetnijih
dalmatinskih komuna.
Rast stanovništva, litoralizacija,
urbanizacija, stvaranje moćnog
brodarstva i vinogradarstva.
Krajem mletačke uprave otok
proizvodi više od petine dalmatinskog
vina.
Brački brodovlasnici 1796. godine
posjedovali 90 jedrenjaka, odnosno
7,3% ukupne dalmatinske nosivosti.