Knjižnica Supetar
Adresa:
Jobova bb
supetar
21400

Telefon: 021 630 033
Fax: 021 630 033
http://www.knjiznicasupetar.hr

Info: Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Srijeda - Petak
14.30 - 19.30
Utorak - Četvrtak - Subota
8.30 - 13.30