Knjižnica Supetar
Adresa:
Jobova bb
supetar
21400

Telefon: 021 630 033
Fax: 021 630 033
http://www.knjiznicasupetar.hr

Info: Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Srijeda - Petak
8.00 - 14.00
Utorak - Četvrtak
8.00 - 20.00
Subota
8.00 - 12.00