Izložba Daslava Petrovića | Ispis |  E-mail
Četvrtak, 02 Kolovoz 2012 14:22

"Priča u kamenu" Daslava Petrovića
U subotu, 4.8. 2012. u 21 sat u Galeriji "Ivan Rendić" otvorit će se izložba Daslava Petrovića. "Priča u kamenu". Izložbu Daslava Petrovića će otvoriti mr.sci.Davorin Vujčić.
Daslav Petrović rodio se 22. 3. 1968.god. Njegovo druženje s kamenom seže u najranije djetinstvo.Otac je imao mali privatni kamenolom gdje se kao dijete počeo igrati s kamenom, klešući male figure raznih oblika To je polako preraslo u ljubav koja traje do danas i sve je veća i veća. Završio je klesarsku školu(4. stupanj) 1986.god. Položio je majstorski ispit i stekao zvanje majstor-klesar.
Živi i radi u svojim rodnim Pučišćima gdje je zaposlen kao nastavnik klesarstva u radionici Klesarske škole od 1992. god. Privatno ima kiparsko-klesarski obrt od 1994.god.i u svojoj radionici nema zaposlenih već sve radove izrađuje sam.
Daslav ponešto radi i u drvu, ali ipak su kamen i mramor glavni materijali u kojima se izražava.Njegovi radovi obrađeni su piketom, špicom,špuntarjolom,martelinom,gradinom, dlijetom i ostalim tradicionalnim alatima.

U “Gliptoteci” Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu  postavljena je  izložba “Skulptura u kamenu 1991.-2011. -pregled kiparskog stvaralaštva u kamenu zadnja dva desetljeća. Na izložbi su prezentirani skulpture u kamenu 35 autora raznih generacija  kipara koji su se posvetili skulpturi u kamenu.

Koncepciju izložbe i izbor djela potpisuje Davorin Vujčić.

Kada se govori o kamenu Brač je nezaobilazan. U uvodnom se  tekstu  govori o kamenu,kamenolomima na Braču, Klesarskoj školi u Pučišćima , a na izložbi  su brački kipari koji žive i stvaraju na Braču. Na toj izložbi sudjeluje i Daslav Petrović.

Sudjelovao je na 11.Trijenalu hrvatskog kiparstva u Gliptoteci HAZU u Zagrebu sa skulpturom Beskonačnost.

U lipnju 2012. izlaže u Hrvatsko francuskoj udruzi u Splitu kamene skulptura "Priča u kamenu" koje će izložiti i u Galeriji „Ivan Rendić“ u Supetru.

www.daslavpetrovic.net