Gradovi i regije | Ispis |  E-mail
Subota, 23 Srpanj 2011 00:00


Povijesni razvoj priobalnih gradova i naselja, perspektiva urbanih i seoskih cjelina, te pogled prema regionalizaciji Hrvatske objedinjeni su u knjizi 'Gradovi i regije hrvatskog priobalja' koja je predstavljena  u Narodnoj  knjižnici u Supetru pred brojnim i zaintersiranim slušateljstvom.

Dugogodišnje istraživanje na kojem su radili predavači Ekomomskog fakulteta u Splitu dr .sc. Ivo Šimunović,  dr. sc. Maja Fredotović, dr. sc. Silvia Golem  i  Lana Kordić okrunjeno je vrijednim štivom u izdanju 'Školske knjige'.

U izuzetno nadahnutom  izlaganju  dr.sc. Joško Belamarić je predstavljajući  ovo zanimljivo djelo koje nam govori nam da se s pravom možemo ponositi na ono što smo kroz stoljeća kao narod sačuvali poput pulske Arene, Dioklecijanove palače, antičke Salone ili drevnog Pharosa, naveo je kako se trebamo zamisliti nad onim što su različiti sustavi zapustili i  prepustili zaboravu, a što još uvijek radimo i ne vodimo računa o istinskim  urbanističkim vrijednosti. Što je to grad i što bi grad trebao biti razložio je Belamarić s pozicija svog bogatog  konzervatorskog i povijesno umjetničkog iskustva.
Bez obzira hoće li je pročitati mladi ili stariji, čuvari hrvatske baštine ili oni koji odlučuju o budućnosti gradova i regija, iz ove vrijedne knjige treba učiti kako zbog bogate prošlosti, tako zbog bremenite sadašnjosti s pogledom u svjetliju budućnost hrvatskog priobalja.
Knjiga grupe autora (Ivo Šimunović, Maja Fredotović, Silvia Golem i Lana Kordić) nastala je na temelju istraživanja u sklopu znanstvenog projekta Identitet istočnoga jadranskog prostora. Istraživanju identiteta jadranskog priobalja autori su prišli multidisciplinarno, smatrajući da glede toga kompleksnog pitanja treba lučiti nekoliko različitih segmenata. Jedan je od segmenata istraživanje razvoja gradova i regija u priobalju u kontekstu geografskih, demografskih, ekonomskih i povijesnih zbivanja u prostoru.

Gradovi i regije razmotreni su s nekoliko gledišta, s gledišta povijesnih zbivanja, s gledišta geografskih osobitosti prostora kao postojanoga čimbenika u vremenu i prostoru, s gledišta demografskih tokova koja upućuju na dinamičnost društvenih i političkih prilika u razvoju gradova te s ekonomskog gledišta, koje je vrlo važno za osvjetljivanje prilika u društvu, za tumačenje rasta gradova i brojnih ekonomskih poremećaja koji su djelovali na razvoj gradova i njihovih regija.

Metoda pristupa u proučavanju identiteta istočnog dijela Jadrana počiva na dvije važne komponente: vremenskoj i prostornoj komponenti.

Vremensku komponentu čine brojni promjenjivi čimbenici, koji su dinamični i utječu na promjenjivost identiteta tijekom vremena. Zbog toga identitet istočne obale Jadrana treba promatrati na temelju dinamičnih i povijesnih zbivanja.

Prostornu komponentu čine dva prostora izuzetno homogena s gledišta geografskih osobitosti i s gledišta socijalnih prilika, kulturnih vrijednosti, graditeljske baštine i uopće civilizacijskih dosega. Riječ je o mediteranskom i jadranskom prostoru. Spoznajno (deduktivno) spuštanje s mediteranske razine na jadransku razinu daje mogućnost manje pogrješaka u proučavanju identiteta istočnoga jadranskog prostora.

S obzirom na pupčanu povezanost gradova i regija proučavani su zajedno, u okviru istog projekta, jer su oni dijelovi organske cjeline čija je sudbina određena njihovim međuodnosom.

Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvom se dijelu raspravlja o gradovima u nekoliko tipičnih modaliteta. Radi potpunijega razumijevanja razvoja grada danje cjelovit i regionalni prikaz geografije prostora te povijesno-geografski razvoj gradova tijekom stoljeća. U okviru istog dijela obrađena je demografija gradova te neki sustavni prikazi gradova priobalja. U posljednjem poglavlju prvog dijela knjige obrađene su luke u priobalju kao integralni dijelovi gradova i njihovo povijesno značenje za razvoj gradova. U tom je dijelu obrađen proces metropolitanizacije vodećih gradova priobalja.

U drugom dijelu knjige obrađena je opća teorijska i aktualna problematika regija, regionalizacije i regionalizma u nas i u usporedbi s europskim regionalizmom.Tema regija u nas je djelomično obrađena, s određenim kritikama i stavovima o problemima regionalizacije u nas.

U trećem su dijelu obrađene aktualne političke regije u priobalju to jest županije s gledišta stanja u regijama i s gledišta nekih problema funkcioniranja regija u priobalju.

Doprinos ove knjige sastoji se prvenstveno u otvaranju pitanja jadranskog identiteta, to jest u istraživanju i u afirmaciji povijesnih i aktualnih vrijednosti tog prostora kao važne podloge za kreiranje budućnosti ljudi koji ondje žive. Knjiga je namijenjena svima onima koji se bave općenito jadranskim pitanjima, posebno s gledišta značenja gradova i regija za razvitak i očuvanje jadranskog prostora.Gradovi i regije hrvatskog priobalja plakat