Skulptura u kamenu | Ispis |  E-mail
Utorak, 20 Rujan 2011 12:37

  SKULPTURA U KAMENU

 

U “Gliptoteci” Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu  postavljena je  izložba “Skulptura u kamenu 1991.-2011. koja traje od srpnja do rujna - pregled kiparskog stvaralaštva u kamenu zadnja dva desetljeća. Na izložbi su prezentirani skulpture u kamenu 35 autora raznih generacija  kipara koji su se posvetili skulpturi u kamenu. Izložba je otvorena do 15. rujna.

Koncepciju izložbe i izbor djela potpisuje Davorin Vujčić koji u predgovoru kataloga piše: "Izložba koja bi oholo smjerala sveobuhvatnoj rekapitulacijikiparskog stvaralaštva u kamenu u proteklih dvadeset hrvatskih godina, neostvariva je i besmislena ideja: velik dio skulptura ostao je živjeti na mjestima koja su nadahnula stvaranje i odredila postavljanje. No, dostupnim primjerima ukazati na značajnu produkciju u toj najzahtjevnijoj kiparskoj disciplini, svakako je potrebno: kako zbog kipara i njihovih djela, tako i zbog svih nas. Izgleda da je upravo kamenu pripala uloga da svojom čvrstom strukturom - kiparski oblikovanom - bude poveznica tradicije i suvremenosti hrvatske likovnosti.

 

...Posljednjih dvadeset godina kiparska produkcija u Hrvatskoj nastavila je zamah zamjetan 1970-ih i 1980-ih, no u okolnostima koje joj nisu bile sklone. Od društvenih potresa, rata i njegovih posljedica trpjela je i skulptura, osobito ona na otvorenom. Ona već postavljena mjerila se (preživljavala ili bila rušena) metrom koji s likovnošću nije imao veze; ona koja je tek imala biti postavljenom često je svoj nastanak dugovala (i otplatila) razlozima izvan umjetničkih. Skulptura u kamenu nastavila je živjeti u ateljeima onih umjetnika koji su je i dotad njegovali. Nije se promijenila njena specifična i zahtjevna priroda: i dalje su joj mogli pristupati samo uporni i marljivi; i dalje je vještina izvedbe bila uvjet bez kojeg nije mogla zaživjeti. Možda upravo zato nije bila toliko podložna društvenim mijenama; njeno je nastajanje previše mukotrpno i dugotrajno da bi zadovoljila nečiju nestrpljivost i hir.

...Jedinstvena ocjena kiparstva u kamenu u proteklih dvadeset hrvatskih godina mogla bi biti konstatacija kako je riječ o bogatstvu pristupa i izvedbe, o iznenađujućem vitalizmu i dosezima koji zbog regionalne fragmentiranosti nisu dovoljno poznati. Kronološki pristup ili potencijalna grupiranja - oko referencijalnosti i odnosa spram nasljeđa, duhovnosti i duhovitosti, geometrizmu i organičnosti, figuraciji i apstrakciji, purizmu i kombinatorici... - mogući su, ali efemerni kutovi gledanja. Ono što se čini važnijim jest povremeno prikupiti raspršeno kiparstvo u kamenu, osvijetliti ga i pokazati. Obratiti dužnu pozornost njegovom postojanju, jer ono postoji zbog svojih vlastitih, izvornih razloga; česta kaplja kamen dubi i kad nas nema u blizini da je gledamo." 

 

Kada se govori o kamenu Brač je nezaobilazan. U uvodnom se  tekstu  govori o kamenu,kamenolomima na Braču, Klesarskoj školi u Pučišćima , a na izložbi  su brački kipari koji žive i stvaraju na Braču.

Autor koncepcije je mr.sci.Davorin Vujčić.

Izložba je postavljena u Gliptoteci HAZU na sveukupnom prostoru 1.000 m2 u Galeriji I., Galeriji IV. (otvoreno utorak - petak 11-19 sati, vikend 10-14 sati), Parku skulpture i u dijelu stalnog postava.

Bračani na izložbi:

Matko Mijić, str.31.

Petar Jakšić, str.37.

Daslav Petrović, str. 39.

Sandra Nejašmić, str. 41.

Petar Hranuelli, str. 47.

Lovre  Jakšić , str. 48.

Katalog za ovu izložbu možete pogledati u .PDF formatu ovdje.